ซิมใหม่เบอร์เดิมบริการคงสิทธิเลขหมายฯ (Mobile Number Portability : MNP)

มาทำความรู้จักกับ บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability : MNP)


MNP (Mobile Number Portability) คือ การ บริการคงสิทธิใช้เลขหมายเดิมแต่สามารถเปลี่ยน ผู้ให้บริการ สถานที่ หรือ ประเภทบริการได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ที่ใช้บริการแบบเติมเงิน (prepaid) หรือ แบบรายเดือน (postpaid) ก็สามารถใช้บริการนี้ได้
คำถามที่พบมากสำหรับ MNP 

ทำไมต้องมี MNP?
 ในปัจจุบันการจะ เปลี่ยน ผู้ให้บริการเครือข่าย แต่ละครั้งต้องเปลี่ยน SIM เท่านั้น ซึ่งหมายถึงเราต้องเปลี่ยนเบอร์ด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่จะติดต่อเรา ไม่สามารถติดต่อเราได้ จึงทำให้ต้องซื้อ SIM เพิ่มทำให้เกิดความยุ่งยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ฉะนั้นการมีระบบ MNP จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยไม่อยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองMNP เริ่มใช้เมื่อไหร่? TOT3G คาดว่าจะเปิดให้บริการ หากบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (Clearing House) เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ คาดว่าจะใช้บริการได้ภายใน ธันวาคม 2553


จะใช้ MNP ต้องทำอย่างไร? หาก ต้องการใช้บริการ MNP สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ให้บริการของเครือข่ายที่ต้องการเปลี่ยน ซึ่งหาได้จาก ตามห้างสรรพสินค้า หรือจุดให้บริการต่างๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ โดยให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้งที่ จะใช้บริการ MNP โดย ต้องมาติดต่อขอใช้บริการก่อน 15:30น. ของทุกวันทำการ
ใช้ระยะเวลาในการโอนย้ายนานหรือไหม?
 

•สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 1-24 หมายเลข ใช้เวลา 3 วันทำการ
•สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 25-500 หมายเลข ใช้เวลา 20 วันทำการ
•สำหรับลูกค้าที่มี SIM (จำนวนหมายเลขโทรศัพท์) 501 หมายเลขขึ้นไป ใช้เวลา 20 วันทำการ


ถ้าเกิดปัญหาขณะรอการโอนย้ายจะทราบได้อย่างไร? 
          ซึ่ง ในขณะที่ดำเนินการจะมีการแจ้งเป็น SMS มาบอกสถานะว่าตอนนี้ ติดปัญหาหรือ เสร็จสิ้นแล้ว โดยหากเกิดปัญหาสามารถแจ้งได้ที่สถานบริการลูกค้าที่ติดต่อขอใช้บริการ เพื่อที่พนักงานจะดำเนินการแก้ไขต่อไป


สถานที่ให้บริการคงสิทธิเลขหมาย?
         1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
          เลขที่ 89/2 หมู่ 3 อาคาร 6 ชั้น 1 (สำนักงานใหญ่) ถนนแจ้งวัฒนะ
          แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่
          กทม. 10210
          โทร.             02 575 9476      


          2. ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาจัตุรัสจามจุรี         
          319 ห้องเลขที่ 130 ชั้น G โครงการจัตุรัสจามจุรี      
          ถนน พญาไท แขวงปทุมวัน
          กทม. 10330
          โทร.             02 160 5322